Wpisz i kliknij enter

3 pytania – Ascion & D. Carbone

Na początku stycznia powracają wspólną epką „Substructures”, dziś opowiadają nam co u nich słychać.

Pasquale Ascione i Davide Carbone to duet producentów o ugruntowanej pozycji na scenie techno. Obecnie panowie sterują też wytwórniami 3TH records i REPITCH recordings. Niedługo ruszają też z eksperymentalnym labelem Cosmo Rhythmatic. Po trzech latach milczenia, Ascion & D.Carbone powracają niedługo z wspólnym wydawnictwem „Substructures”, najbardziej eksperymentalną rzeczą opublikowaną dotychczas w ich wspólnym labelu 3TH.

A-side tej płyty zawierać będzie dwa dronujące bezbitowe kompozycje „RAM Expedients” i „Lo-fi Fields”, są one kombinacją surowego i abstrakcyjnego miksu bliskowschodniej elektroniki , cyberpunka oraz UK warehouse techno. B-side obejmuje tracki odpowiedzialne za tytuł wydawnictwa „Substructures one/two”. Utwory są bardziej zorientowane w stronę takich gatunków jak IDM czy rave techno, charakteryzują się potężnymi bitami oraz ostro ciętymi ambientami i wokalami. Obydwa kawałki zostały nagrane podczas jednego z występów w Londynie, w 2013.

For english version scroll down.


Ascion and D. Carbone Live session for BlindSpot music podcast

ASCION
Czego ostatnio słuchasz?

Słucham i badam różne rodzaje muzyki, nie skupiam się na jednym konkretnym gatunku.
Techno, electro, industrial, idm i całą muzykę, którą gram lub, którą chcę grać, a która jest muzyką elektroniczną od końca lat 80 do czasów współczesnych. Lubię niektóre utwory i producentów takich jak Aphex Twin, Drexciya, Autechre, LFO, Regis, Mills, Surgeon i wielu innych, których często lubią słuchać. Lubię także się zgubić na Discogs i znaleźć nową i starą muzykę, która mi daje pewnego rodzaju przyjemność, czasem nie jest jednak łatwo. Ostatnio bardzo podoba mi powrót Black Raina z albumem „Dark Pool”.
Lubię też słuchać Krautrocka, inny rodzaj „klasyki eksperymentu” i ambientu z lat 70-tych. Ostatnio słucham bardzo ciekawy zespół, Hochenkeit, które w duchu bardziej „nowoczesnego czasu” obejmuje te gatunki wymienione przeze mnie powyżej, można znaleźć ich w internecie, np. „Smoking Skin” warte posłuchania.
Mam też szczęście otrzymywać często rzeczy od chłopaków z moich wytwórni i lubię tego słuchać. Ostatnio dostałem nowe szalone rzeczy od Honzo, konkretne techno od Gaja i trochę bardziej eksperymentalne cięcia od Lucindo i Shapednoise.


Black Rain – „Protoplasm”


Hochenkeit – „I Love You”


Lucindo – „Act 63”

Nad czym obecnie pracujesz?
Moje wydawnictwo w Black Sun Records (BSR11) wychodzi wkrótce tak jak czteroutworowe Ep, pt.”Substructures” stworzone wspólnie z D. Carbone nakładem naszego 3TH Records. Potem znowu wypuszczę solową rzecz 3TH007. W 2015 mam też w planach wydać coś poprzez amerykańską wytwórnię oraz przez holenderską, ale nie mogę narazie nic ogłaszać! Poza tym, ja i Davide pracujemy nad nowymi projektami.

Jaki cudzy koncert/set zrobił ostatnio na Tobie największe wrażenie?
W tym roku, wysłuchanie „Music for 18 Musicians” Steve’a Reicha zagranego przez Ensemble Modern podczas Atonal Festival w Berlinie był miłym doświadczeniem.


Steve Reich – „Music for 18 Musicians” (1978)

D.CARBONE
Czego ostatnio słuchasz?
Nie słucham nowej muzyki zbyt wiele. Zazwyczaj to co słucham w czasie dnia pochodzi z przeszłości, jak Mulimgauze, Elian Radigue, AFX, Autechre i innych różnych starszych artystów i utworów.
Ostatnio miałem okazję rzucić okiem na kilka nowych rzeczy od Gaja, zostanie to wydane w jego własnej wytwórni Ophism. Zrobił naprawdę kawał dobrej roboty!
Poza tym nadchodzące wydawnictwo „Innersurface” autorstwa Gray Branches, nadchodzący materiał Mogano dla Arboretum Records oraz dla Haunter Records, których wszystkie ostatnie prace są naprawdę dobre.


Muslimgauze – „Every Grain Of Palestinian Sand”


Gaja – Untitled A1


Eliane Radigue – „Jetsun Mila”

Nad czym obecnie pracujesz?
W ostatnich dniach wspólnie z Ascion skończyliśmy pracować nad utworem na kompilację dla Frozen Border. Z moim nowym projektem Honzo, pracuję nad trzema Ep, które wyjdą w przyszłym roku: jedna w moim wydawnictwie 3TH ukaże się na początku przyszłego roku, następna wyjdzie nakładem Haunter, a jedna Arboretum.
W ostatnim czasie miałem kilka solowych realizacji jako D. Carbone, w przyszłości chcę skupić się więcej na współpracy z Ascion i zrobić z nim nową EP i tak dalej.

Jaki cudzy koncert/set zrobił ostatnio na Tobie największe wrażenie?
Jeff Mills w Moving City w Zurychu, w 2007. Najlepszy set jaki słyszałem w życiu, 3 gramofony + 909-ka przez 3 godziny PRAWDZIWEGO TECHNO.
Nigdy nie zapomnę tego setu, myślę, że naznaczył mnie na zawsze.


Jeff Mills Live, Moving City, Zurych, 11.08.2007

ENGLISH VERSION:

ASCION:
What are you listening to lately?
I listen and research different kinds of music, I don’t focus on one particular genre.
Techno, electro, industrial, idm and all the music that I play or I want to play, which is electronic music from the late 80s to modern times. I am fond to some tracks and producers like Drexciya, Aphex Twin, Autechre, L.F.O, Regis, Mills, Surgeon and many others which I often like to listen to. I like to get lost on Discogs and find new and old music that give me sort of pleasure, sometimes it is not so easy. Lately I appreciated the return of Black Rain with the album „Dark Pool”.
I also enjoy listening to Krautrock, other sort of „classic-experimental” and ambient music from the 70s. Lately I am listening to a very interesting band, Hochenkeit, which in a more „modern time” embraces the genres that I listed above, you can find something on the web like -Smoking Skin- to have a listen.
Then I have the fortune to get often stuff from the guys of my labels and I like to listen to. Lately I’ve got new crazy stuff from Honzo, proper techno from Gaja, and more experimental cuts from Lucindo and Shapednoise.

What are you currently working on?
My release on Black Sun records (BSR11) will be out soon as well as a four track ep -Substructures- with D. Carbone on our label  records. Then again me alone with the 3TH007. 2015 I also have a release on an American record label and a Dutch one which I cannot announce yet! Then, me and Davide are working on some new projects..

Whose concert/set (lately or at all), have done the biggest impression on you?
This year hear to Steve Reich „Music for 18 Musicians” played live by the Ensemble Modern at Atonal Festival in Berlin was a nice experience.

D.CARBONE:
What are you listening to lately?
I’m not listening to new music so much. Usually what I am listening in the daily time is coming from the past, like Mulimgauze, Elian Radigue, AFX, Autechre and others various old artists and tracks.
Lately I had the opportunity to have a look on some new Gaja stuff, it will be released on his own label -Ophism-, He did a really good work on it!
Than the upcoming Innersurface release by Gray Branches, Mogano’s forthcoming release on Arboretum and Haunter Records which all the last works are really good.

What are you currently working on?
In the last days with Ascion we finished to work on a track for a compilation on Frozen Border. With my new project Honzo, I am working on 3 Ep’s for the next year: one on my own -3TH- that will be released early next year, than for -Haunter- and one on -Arboretum-.
In the last period I had a couple of solo releases as D. Carbone and for the future I want to focus more about the collaboration with Ascion and make new ep and so on.

Whose concert/set (lately or at all), have done the biggest impression on you?
Jeff Mills @ Moving City in Zurigo 2007. The best set i have ever heard in my life, 3 turntables + 909 for 3 hours of REAL TECHNO.
I could never forget this set, I think it marked me for ever.

www.soundcloud.com/ascion
www.soundcloud.com/3th-1
www.facebook.com/dcarbone87?sk=wall
www.3th-records.com
www.facebook.com/pages/3TH-records/302780536516233Jest nas ponad 15 000 na Facebooku:


Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Polecamy